01/08/2021 - New strategy for Ursviken Group, New CEO for Pivatic

The Board of Directors has initiated a number of actions to boost the development of the Ursviken Group. The aim of the strategy is to make the best possible use of the strengths and potential of the two industrial entities of the Group, Ursviken Technology and Pivatic, and to strengthen our competitive position in the markets.

As a concrete step in this strategy, Mr. Jan Tapanainen has been nominated as CEO of Pivatic Oy. He will report directly to the board of the Ursviken Group. Mr. Tapanainen has over 17 years of international experience in the sheet metal machine tools industry. Last five years he has worked with companies subcontracting and manufacturing industrial products.

Mr. Mika Virtanen and the management team of Pivatic as well as Mr. Jamie Sims of Ursviken Inc will report to Mr. Tapanainen. Mr. Tomas Johansson will focus on his role as CEO of Ursviken Technology AB.

During autumn 2020, the strategies of Ursviken and Pivatic have been updated and both companies are looking for significant growth after the Covid-19 epidemic. According to the new strategy, Pivatic is developing new innovative solutions for selected business segments to offer their customers fast return on their investments, ensuring first-class customer satisfaction with strong project management and product lifetime aftersales services. In the new strategy, the company will increase attention to personnel development to support the growth of the coming years and will focus on improve efficient deliveries of the systems.

These changes became effective on 4th of January, 2021.

Jan Tapanainen, new CEO of Pivatic Oy


Hallitus on käynnistänyt useita toimia Ursviken-konsernin kehityksen edistämiseksi. Strategian tavoitteena on hyödyntää konsernin kahden teollisen yksikön, Ursviken Technologyn ja Pivaticin, vahvuuksia ja potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla sekä vahvistaa kilpailuasemaamme markkinoilla.

Konkreettisena askeleena tässä strategiassa, Jan Tapanainen on nimitetty Pivatic Oy: n toimitusjohtajaksi. Hän raportoi suoraan Ursviken-konsernin hallitukselle. Jan Tapanaisella on yli 17 vuoden kansainvälinen kokemus ohutlevytyöstökoneista ja -järjestelmistä. Viimeisen viiden vuoden ajan hän on toiminut johtavissa asemissa sopimusvalmistus- ja omia tuotteita valmistamissa teollisissa yrityksissä.

Pivatic Oy:n General Manager Mika Virtanen ja johtoryhmä sekä yhdysvaltalaisen Ursviken Inc.:n General Manager Jamie Sims raportoivat jatkossa Jan Tapanaiselle. Tomas Johansson keskittyy rooliinsa Ursviken Technology AB:n toimitusjohtajana.

Syksyn 2020 aikana Pivaticin ja Ursvikenin strategiat on päivitetty, ja yhtiöt hakevat tulevina vuosina merkittävää kasvua Covid-19-epidemian jälkeen. Pivaticin uudistetun strategian mukaisesti yhtiö kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja valituille liiketoimintasegmenteille tarjotakseen asiakkailleen sijoitetun pääoman nopean tuoton. Pivatic varmistaa ensiluokkaisen asiakastyytyväisyyden vahvalla projektinhallinnalla ja tuotteiden elinkaaren aikaisilla palveluilla. Uudistetussa strategiassa yhtiö lisää panostuksiaan henkilöstön kehittämiseen tukeakseen seuraavien vuosien kasvua sekä keskittyy parantamaan projektien tehokasta valmistusta, kokoonpanoa ja toimituksia.

Muutokset astuivat voimaan 4. tammikuuta 2021.